БДП

2023 / 2024 

учебна година

            За обучението на децата в безопасно движение по улицата, в ранна възраст, основна роля имат родителите, следвани от учителите. Още от детската градина децата се запознават с правилата за пресичане, поведение на пътя, в обществения и личен транспорт, както и някои основни пътни знаци. От нас, възрастните, зависи да прилагаме наученото на практика и да спазваме правилата, когато сме с децата. Ако ние пресичаме на червено, когато сме с тях, не може да очакваме те да не го правят, когато са сами. Обучението реално започва с първата разходка, в която детето ни е в бебешка количка.

ЛИЧНИЯТ ПРИМЕР Е ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС!   


КЛИП БДП

"Остани жив! Пази живота!" е мотото на тазгодишната Европейска седмица на мобилността.

    Децата от ДГ "Пинокио" се включиха в нея с разнообразни дейности. Във фоайето на детската градина беше експонирана изложба от тематични рисунки, сътворени от деца и родители. Чрез спортно-състезателни игри малчуганите демонстрираха завидни знания на правилата за безопасно движение. Програмирайки робота Botlеi достигнаха до различни пътни знаци и ги диференцираха - задължителни, предупредителни и указателни. На площадката по БДП демонстрираха на практика усвоените знания и умения. Емоционалността и радостните изживявания на децата ескалираха, когато в двора на градината влезе полицейска кола със звукови и светлинни сигнали. 

       Официални гости на мероприятието бяха г-н Енчо Енчев - зам. кмет "Хуманитарни дейности", г-н Димитър Недев - зам. кмет "Комунални дейности", г-жа Милена Банева - ст. експерт РУО-Русе, г-жа Таня Тодорова-н-к отдел ОСМД"-Община Русе, г-жа Екатерина Иванова - гл. ас. в РУ "Ангел Кънчев", г-н Свилен Василев -ст. инспектор към ОД на МВР- Русе и 28 студенти първи курс от специалността "Предучилища и начална училищна педагогика". 

клип_0.mp4

2022 / 2023 

учебна година

     Във връзка с ежегодната  европейска седмица на мобилността , в периода 16.09.-22.09.2022 г , в ДГ „Пинокио” се проведоха редица мероприятия. Експонирана бе изложба от рисунки, на които малчуганите изразяват желанието си за безопасно движение по пътищата и  превозни средства, които не замърсяват атмосферата. Децата, заедно със своите родители изработиха макети на улично движение със светофари и пътни знаци.

        В района на детската градина бъдещите първокласници от четвърта възрастова група „Слънчо” представиха флашмоб. Те раздадоха на пешеходците и автомобилистите постери и флайери, с които призоваха обществеността за прекратяване на смъртните случаи при пътно-транспортни произшествия. Насърчиха  възрастните да откликнат на призива на Европейската комисия за безопасна и здравословна мобилност . Помолиха ги 22-ри септември да бъде ден без автомобили. Целта на кампанията е да се подобри публичното здраве и качеството на живот, като популяризира придвижването със средства, които не замърсяват околната среда и устойчивия градски транспорт.

         Децата от четвърта възрастова група "Слънчо" отбелязаха Световния ден за възпоменание на жертвите на ПТП. Заедно с Многознайко, бъдещите първокласници затвърдиха знанията си за безопасно движение по пътищата. Те сбъднаха мечтата на Многознайко да пътешества с влак и тя стана възможна с помощта на Lego „Coding express“ . Децата програмираха своя LEGO влак, като му зададоха параметри за безопасно движение - да спира на определени места, да изчаква, да подава звукови и светлинни сигнали, да сменя посоката си на движение.

        Обещаха на Многознайко да спазват правилата за безопасно движение, за да няма никога жертви по пътищата.

Бъдете здрави, усмихнати и внимателни!!!


         На 27 май 2023 год. децата и учителите от първа група „Сладури” проведоха открита ситуация по БДП на тема: „На разходка”.  Те затвърдиха и разшириха знанията си за цветовете на светофара, актуализираха основни понятия-улично платно, пешеходна пътека, тротоар. 

         Втората част на ситуацията  се състоя на площадката по БДП в двора на детската градина , на която децата на практика приложиха усвоените знания. Всяко едно дете се превърна в опитен шофьор на мотор или автомобил, спазвайки правилата за движение.

         Официални гости на дейността бяха ст. инспектор  Ивелин Димитров - Началник на група ПКПД към РДПБЗН гр. РУСЕ; г-жа Елка Нейкова – инспектор Защита на населението към РДПБЗН гр. РУСЕ и г-жа Мая Цеферска– инспектор Защита на населението към РДПБЗН гр. РУСЕ.

         На 30 май 2023 год. група „Веселите мечета” запознаха Вълчо с правилата за движение по уличното платно. Показаха му светофара, който е за превозни средства и този, който е за пешеходци. Демонстрираха как трябва да се пресича по уличното платно безопасно,  спазвайки светлините на светофара за пешеходци. Влязоха и в ролята на шофьори и показаха на Вълчо, как трябва да се кара безопасно, като се спазват правилата за движение. Обясниха му къде и защо трябва да сядат децата, когато са в автомобил и защо е важно да се използва предпазния колан в превозните средства. Вълчо научи много неща от децата и вече знае правилата за безопасното поведение на пътя.

      С много и разнообразни дейности децата от двете сгради на ДГ "Пинокио" отбелязаха 29 юни-Националния ден за безопасно движение. На интерактивната бяла дъска затвърдиха и разшириха знанията си, а в кабинета по БДП и площадките, приложиха практически умения за безопасно движение по пътищата. Скъп гост на мероприятието беше д-р Юстиниянова - ст. експерт в РЗИ-Русе. Тя награди децата с топки и тематични пъзели. 

          През месец юли 2023г. Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" удостои екипа на ДГ "Пинокио" с Грамота в категория "Образователна среда в подкрепа на БДП"

    На интерактивните площадки в дворовете на двете сгради на детското заведение и в кабинетите по БДП, педагогическите специалисти целенасочено  работят за изграждане  на теоретични знания и практически умения у възпитаниците на  детската градина за безопасното движение по пътищата.

         Опазването на човешкия живот и здраве на пътя е една от основните ценности в Иновативната Програмна система на ДГ "Пинокио"!

2021 / 2022

учебна година

     По инициатива на Държавна агенция "Безопасност на движенето по пътищата" и с решение на Министерски съвет, датата 29 юни е обявена за Национален ден на безопасността на движение по пътищата.

       60 деца от ДГ "Пинокио" се включиха активно в отбелязването на инициативата, като поставиха акцент върху различни аспекти на БДП. Малчуганите показаха много добри познания на пътните знаци и правилата за движение по пътищата. Те влязоха в ролята на автомобилисти, полицаи, медици, пешеходци, велосипедисти, служители в група за ремонт на пътя. Гост на мероприятието беше г-жа Даринка Василева - инспектор в РЗИ -Русе.

      Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност на цялото общество и само чрез съвместна работа можем да постигнем желаните устойчиви резултати за намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

Желаем на всички прекрасно и безопасно лято!

Бъдете внимателни на пътя!


2020 / 2021

учебна година

       Във връзка с Европейската седмица на мобилността в периода 16. 09. 2020г. - 22. 09. 2020г., под мотото на кампанията: "Остани жив! Пази живота!", във всички възрастови групи на ДГ "Пинокио" се проведоха теоретични и практически ситуации за безопасно поведение в движението по пътищата. 

      По решение на Генералната асамблея на ООН всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тази година той беше отбелязан на 15. 11. 2020г., под мотото: "Помним, подкрепяме, действаме". 

     Децата от ДГ "Пинокио- 1" отбелязаха този ден в кабинета по БДП, където демонстрираха на практика знания за правилата на движение на шофьори и пешеходци. 

      Нека не забравяме, че безопасността на пътя е отговорност на всички! Нека бъдем толерантни, да не застрашаваме живота и здравето на участниците в движението! Нека на този ден да призовем водачите на МПС, в памет на загиналите, да бъдат отговорни и  спазват правилата на движение, с цел предотвратяване нещастията по пътищата на България!

      Тържественото откриване на кабинета по БДП се състоя на 14.05.2021 година и премина под формата на Празник на безопасното движение. Чрез оспорвано състезание под мотото "Правилата знаем, заедно играем", децата показаха усвоените през учебната година знания и умения на правилата за улично движение. В района на детската градина деца раздадоха ръчно изработени флайери на участниците в движението и ги призоваха да спазват правилата, за да запазят живота на децата. На площадката по БДП, в двора на градината, бяха демонстрирани правилата за движение на коли със специален режим. Автомобилите бяха екологично чисти, изработени от родителите. Членовете на рокерски клуб Lowlanders MC Rousse разходиха малките палавници на мощните си мотори.

2019 / 2020 

учебна година

        На 29. 06. 2020г. във всички възрастови групи на ДГ "Пинокио" беше отбелязан Национален ден на безопасността на движение по пътищата. Чрез много тематични състезателни игри, изработване на макети на улично движение, мултимедийни презентации, , апликации, песни и стихотворения, възпитаниците на детската градина показаха теоретични знания и практически умения за безопасното движение.  Децата от малките групи разпознават светлините на светофара, умеят правилно да пресичат на пешеходна пътека. По - големите - диференцират различните видове пътни знаци - разрешителни, забранителни, предупредителни, указателни и ги спазват при движение по пътното платно. Запознати са с разрешените места за игра на децата, начина на движение по тротоарите, знаците на пътния регулировчик.