Група Мечо Пух

Група Мечо Пух


Ст. учител: Ива Кръстева  

Учител: Ева Йорданова

Помощ. възпитател: Десислава Пенева 


В група „Мечо Пух“ децата се учат да живеят заедно, да споделят дейности и общи пространства, да разкрият и изявят своите дадености и таланти.

В пряката си работа се стремим да обогатяваме основните видове дейности: игрова,трудова,учебна за по-успешното формиране на детската личност. С подходящи за възрастта им методи, средства и инструментариум, успяваме да изградим ценностна система, навици, умения и знания. Децата с желание идват в детската градина и с интерес участват във всички ситуации, проявяват любопитство и любознателност.

Всички деца в групата се социализират успешно, общуват и комуникират помежду си. В различните видове игри, си взаимодействат, играят задружно, пазят и прибират играчките си.

Средата, в която са децата е близка до уюта и топлината в семействотоОткриването на новата учебна година отново се превърна в истински празник! Отбелязахме го с песни, стихчета, много смях и прегръдки!

Добре дошли и на добър час!