Документи

ДОКУМЕНТИ  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ДГ "ПИНОКИО"

За Прием

Декларации и Заявления

Задължителни здравни документи при постъпване


Алергии и заболявания


При отсъствия на детето