Ръководство

Ценка Тодорова

Директор

I - ва ПКС

Илияна Иванова

Заместник директор

I - ва ПКС

Педагогически специалисти

Милена Пасева 

Старши учител 

група "Бърборино"

I - ва ПКС

Траяна Тончева

Старши учител 

група "Калинка"

V - та ПКС

Дилбер Мехмедова

Старши учител 

група "Слънчо"

IV - та ПКС

Светлана Пенева

Старши учител 

група "Шарено петле"

I - ва ПКС

Ива Кръстева

Старши учител 

група "Мечо Пух"

I - ва ПКС

Евгения Тодорова

Старши учител 

група "Веселите мечета"

I - ва ПКС

Даниела Николова

Старши учител 

група "Бърборино"

II - ра ПКС

Антонина Цикалова

Старши учител по музика

IV - та ПКС

Галина Маринова

Учител 

група "Слънчо"

V - та ПКС

Иванка Алипиева

Учител 

група "Веселите мечета"


Петя Райкова

Учител 

група "Мики Маус"


Мирослава Йорданова

Учител 

група "Сладури"

V - та ПКС

Леман Петкова

Учител 

група "Шарено петле"

Йоана Георгиева

Учител 

група ""

Деяна Ангелова

Учител 

група "Мики Маус"

Ренай Акъева

Учител 

група "Калинка"

Лидия Пенчева

Ресурсен учител

IV - та ПКС 


Теменужка Христова 

Психолог

непедагогически специалисти