Обществен съвет

Членове на Обществен съвет към 

ДГ "ПИНОКИО"

ЦВЕТЕЛИНА ГОСПОДИНОВА

ИВЕЛИНА ПЕТКОВА /представител на финансиращия орган - титуляр/

ЗОЯ КИРИЛОВА /титуляр/

ГАБРИЕЛА ДОНЧЕВА - АЛЕКСАНДРОВА/титуляр/

НИКОЛАЙ ВАНКОВ /титуляр/

ИЛИНКА ЧЕРВЕНКОВА /представител на финансиращия орган - резерва/

БОРИС БОНЕВ /резерва/

ПЕТЯ АНТОНОВА /резерва/

СЛАВЕНА СТОЯНОВА /резерва/